Rahapoliitika ja Majandus 9/2003

Rahapoliitiline ülevaade, september 2003

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Finantssektor
Reaalsektor
Inflatsioon
Avalik sektor
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Globaalne taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Balti riigid
Kesk-Euroopa
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Majanduskasv
Sisemaine nõudlus
Eratarbimine ja investeeringud
Avalik sektor
Välistasakaal
Sisemaine pakkumine
Tööstustoodangu müük ja eksport
Tööturg ja tootlikkus
TAUSTINFO
ALAMPALGA TÕSTMISE MÕJU EESTI TÖÖTURULE
AUTOMAATSETE FISKAALSETE STABILISAATORITE ROLL EESTIS JA MEIE FISKAALPOSITSIOON
III INFLATSIOON
Tarbijahinnaindeks
Krooni reaalkursi muutumine
TAUSTINFO
KAS INFLATSIOONITASE ON LIIGA MADAL?
IV MONETAARKESKKONNA ARENG
Likviidsuskeskkond ja intressimäärad
Kapitalivood
Raha- ja laenuagregaadid
V FINANTSSEKTORI ARENG
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimisfondid
Kindlustus