Rahapoliitika ja Majandus 3/2004

Rahapoliitiline ülevaade, märts 2004

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalsektor
Valitsemissektor
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Üldine taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Soome ja Rootsi
Läti ja Leedu
Kesk-Euroopa riigid
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Investeeringud ja eratarbimine
Valitsemissektor
Sisemaine pakkumine
Majanduskasv tegevusalati
Tööstustoodangu müük ja eksport
Välistasakaal
Tööturg
Hõive ja töötus
Palk ja tootlus
TAUSTINFO
MUUTUS MAKSEBILANSI KOOSTAMISE METOODIKAS
III INFLATSIOON
Tarbijahinnaindeks
Krooni reaalkurss
TAUSTINFO
TARBIJAHINDADE HARMONEERITUD INDEKS
IV MONETAARKESKKONNA ARENG
Intressimäärad
Raha- ja laenuagregaadid
V FINANTSSEKTORI ARENG
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimisfondid
Kindlustus