Rahapoliitika ja Majandus 9/2004

Rahapoliitiline ülevaade, september 2004

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Rahapoliitiline keskkond
Finantssektor
Inflatsioon
Reaalsektor
Valitsemissektor
Ettevaade
TAUSTINFO
SISEMAJANDUSE KOGUTOODANGU AEGRIDADE KORRIGEERIMINE
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Üldine taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Läti ja Leedu
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Sisemaine nõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Valitsemissektor
Sisemaine pakkumine
Tööstuse areng
Teenindus ja muud tegevusalad
Hõive
Välistasakaal
TAUSTINFO
EUROOPA LIIDUGA LIITUMISE ÜHEKORDSED MÕJUD TEATUD KAUPADE HINDADELE JA NENDE SISSEVEOLE
III INFLATSIOON
Tarbijahinnaindeks
Tööjõukulud
Krooni reaalkurss
TAUSTINFO
KUI TÄPSELT ON PROGNOOSITAV LÄHIAASTATE INFLATSIOON?
KÜTUSEHINNAD JA NENDE MÕJU TARBIJAHINNAINDEKSILE
IV MONETAARKESKKONNA ARENG
Intressimäärad
Kapitalivood
Raha- ja laenuagregaadid
V FINANTSSEKTORI ARENG
Pangandus
Pankade varad ja nende kvaliteet
Võõrvahendid
Omakapitali tulukus
Väärtpaberiturg
Aktsiaturg
Võlakirjaturg
Muud finantsvahendajad
Investeerimisfondid
Kindlustus