Rahapoliitika ja Majandus 3/2005

Rahapoliitiline ülevaade, märts 2005

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Rahapoliitiline keskkond
Inflatsioon
Reaalsektor
Valitsemissektor
Ettevaade
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Üldine taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Sisenõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Valitsemissektor
Sisemaine pakkumine
Tööstuse areng
Teenindus ja muud tegevusalad
Hõive
Välistasakaal
III INFLATSIOON
Tarbijahinnaindeks
Tööjõukulud
Krooni reaalkurss
TAUSTINFO
EESTI ALUSINFLATSIOONI AEGLUSTUMINE 2004. AASTAL
IV MONETAAR- JA FINANTSSEKTOR
Likviidsuskeskkond ja kodumaised finantsturud
Rahapakkumine
Reaalsektori laenamine
Kapitalivood
TAUSTINFO
UUTE ELi RIIKIDE REAALSEKTORI INTRESSIDE ALANEMINE Eliga ÜHINEMISE KONTEKSTIS
V EESTI PANGA MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2005-2007
Maailmamajandus lähiaastatel
Hinnangud ja olukord pärast sügisprognoosi
Majanduskasv
Tööturg
Sisenõudlus
Välistasakaal ja jooksevkonto
Inflatsioon