Rahapoliitika ja Majandus 9/2005

Rahapoliitiline ülevaade, september 2005

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Rahapoliitiline keskkond
Inflatsioon
Reaalsektor
Valitsemissektor
Ettevaade
TAUSTINFO
SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKTI AEGRIDADE KORRIGEERIMINE
II MAJANDUSE ARENG
VÄLISKESKKOND
Üldine taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Sisenõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Valitsemissektor
Sisemaine pakkumine
Tööstuse areng
Teenindus ja muud tegevusalad
Hõive
Välistasakaal
TAUSTINFO
SUHTELISE PALGA MUUTUMINE AASTAIL 1993-2004
III INFLATSIOON
Tarbijahinnaindeks
Tööjõukulud
Krooni reaalkurss
TAUSTINFO
ÜHTLUSTATUD TARBIJAHINNAHINDEKSI MUUTUMINE JA TARBIJAKORVI STRUKTUUR
IV MONETAAR- JA FINANTSSEKTOR
Likviidsuskeskkond ja kodumaised finantsturud
Rahapakkumine
Reaalsektori laenamine
Kapitalivood
TAUSTINFO
TARBIMISLAENUD JA NENDE INTRESS
V MAJANDUSPROGNOOS 2005-2007
Maailmamajandus lähiaastatel
Eesti majanduse väljavaated
Majanduskasv
Sisenõudlus
Tööturg
Välistasakaal
Inflatsioon