Rahapoliitika ja Majandus 3/2006

Rahapoliitiline ülevaade, märts 2006

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Rahapoliitiline keskkond
Välis- ja sisenõudlus
Valitsussektor
Inflatsioon
Prognoos
II MAJANDUSARENG
VÄLISKESKKOND
Üldine taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Sisenõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Valitsussektor
Sisemaine pakkumine
Tööstuse areng
Teenindus ja muud tegevusalad
Hõive
Välistasakaal
VALITSUSE VÕLG
III INFLATSIOON
Tarbijahinnaindeks
Tööjõukulud
Krooni reaalkurss
ELEKTRIHINNAD EESTIS
IV MONETAAR- JA FINANTSSEKTOR
Likviidsuskeskkond ja kodumaised finantsturud
Rahapakkumine
Reaalsektori finantseerimine
Kapitalivood
ELUASEMELAENUDEGA SEOTUD REGULATSIOONID
V MAJANDUSPROGNOOS 2006-2008
MAAILMAMAJANDUS LÄHIAASTATEL
EESTI MAJANDUSE VÄLJAVAATED: PÕHISTSENAARIUM
Majanduskasv
Sisenõudlus
Tööturg
Inflatsioon
Toiduained, alkohol ja tubakas
Alusinflatsioon
Kodumajapidamiste kasutatav energia
Mootorikütus
Välistasakaal
EESTI MAJANDUSE VÄLJAVAATED: RISKISTSENAARIUMID
Riskistsenaarium I: sisenõudluse kiire kasvu jätkumine laenukasvu toel
Riskistsenaarium II: korrektsioon kinnisvarasektoris

Terviktekst (pdf, 299 kb)