Rahapoliitika ja Majandus 9/2006

Rahapoliitiline ülevaade, september 2006

SISUKORD

I MAJANDUSPOLIITILINE KOKKUVÕTE
EESTI
Rahapoliitiline keskkond
Välis- ja sisenõudlus
Valitsussektor
Inflatsioon
Prognoos
EESTI PANGA 2006. AASTAL JÕUSTUNUD MEETMED
SISEMAJANDUSE KOGUPRODUKTI JA RIIGIRAHANDUSE AEGRIDADE REVIDEERIMINE
II MAJANDUSARENG
VÄLISKESKKOND
Üldine taust
Ameerika Ühendriigid
Jaapan
Euroala
Põhjamaad
Kesk- ja Ida-Euroopa riigid
Venemaa
Rahvusvahelised finants- ja toormeturud
EESTI MAJANDUS
Sisenõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Valitsussektor
Sisemaine pakkumine
Tööstuse areng
Teenindus ja muud tegevusalad
Hõive
Välistasakaal
ÜLDINE MAKSUKOORMUS STABIILNE VAATAMATA TULUMAKSUREFORMILE
III INFLATSIOON
Tarbijahinnaindeks
Tööjõukulud
Krooni reaalkurss
EHITUSE HINNATASE ON Eli VANADE LIIKMESRIIKIDE KESKMISELE KÕIGE LÄHEMALE JÕUDNUD EESTIS
IV MONETAAR- JA FINANTSSEKTOR
Likviidsuskeskkond ja kodumaised finantsturud
Rahapakkumine
Reaalsektori laenamine
Kapitalivood
V MAJANDUSPROGNOOS 2006-2008
KOKKUVÕTE
Väliskeskkond
Majanduskasv
Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Valitsussektori tarbimine
Tööturg
Inflatsioon
Toiduained, alkohol ja tubakas
Alusinflatsioon
Mootorikütus ja õlid
Kodumajapidamiste kasutatav energia
Välistasakaal ja -võlg
Finantssektor
MAJANDUSKASVU OHUSTAVAD RISKID

Terviktekst (pdf, 316 kb)