Rahapoliitika ja Majandus 3/2007

Rahapoliitiline ülevaade, märts 2007

SISUKORD

SISSEJUHATUS
I KOKKUVÕTE
Tähtsamad majanduspoliitilised arengusuunad aastatel 2007-2009
Maailma ja Euroopa majandus
Rahapoliitika ja finantssektor
Välis- ja sisenõudlus
Välistasakaal
Tööturg
Inflatsioon
Valitsussektor
Majanduspoliitilised järeldused
MAJANDUSKESKKOND 2006. AASTA LÕPUS JA 2007. AASTA ALGUSES
II MAAILMA JA EUROOPA MAJANDUS
Rahapoliitiline keskkond
Kasvuväljavaated
Inflatsioon
Finants- ja toormeturud
III RAHA- JA KAPITALITURG
IV NÕUDLUS JA PAKKUMINE
Sisenõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Valitsussektor
Välisnõudlus ja sisemaine pakkumine
Tööstus
Teenindus ja muud tegevusalad
Hõive
Välistasakaal
V INFLATSIOON
Tarbijahinnad
Elanike tulud ja inflatsiooniootused
Krooni kurss ja ettevõtete konkurentsivõime
MAJANDUSPROGNOOS
VI MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2007-2009
Kokkuvõte
Prognoosi põhistsenaarium
Majanduskasv
Sisenõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Tööturg
Välistasakaal
Välisvõlg
Inflatsioon
Toiduained, tubakas ja alkohol
Mootorikütus
Kodumajapidamiste kasutatav energia
Alusinflatsioon
Pangandussektor
Ettevõtete laenud
Kodumajapidamiste laenud
Prognoosi riskistsenaariumid
Riskistsenaarium I: äkkpidurdus kiirteel
Riskistsenaarium II: "mull" paisub
Järeldused

Terviktekst (pdf, 211 kb)