Rahapoliitika ja Majandus 9/2007

Rahapoliitiline ülevaade, september 2007

SISUKORD

SISSEJUHATUS
I KOKKUVÕTE
Tähtsamad majanduspoliitilised arengusuunad aastatel 2007-2009
Maailma ja Euroopa majandus
Välis- ja sisenõudlus
Välistasakaal
Inflatsioon
Tööturg
Välistasakaal
Pangandus
Valitsussektor
Majanduspoliitilised järeldused
II MAAILMA JA EUROOPA MAJANDUS
Rahapoliitiline keskkond
Inflatsioon
Kasvuväljavaated
Finants- ja toormeturud
III RAHA- JA KAPITALITURG
IV NÕUDLUS JA PAKKUMINE
Sisenõudlus
Investeeringud
Eratarbimine
Valitsussektor
Välisnõudlus ja sisemaine pakkumine
Tööstus ja muud tegevusalad
Hõive
Välistasakaal
V INFLATSIOON
Tarbijahinnad
Tööjõukulud
Krooni kurss
VI MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2007-2009
Kokkuvõte
Prognoosi põhistsenaarium
Majanduskasv
Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Tööturg
Surve palgakasvuks taandub visalt
Pingete taandumine toimub esialgu tööpuuduse kaudu
Välistasakaal
Välisvõlg
Inflatsioon
Tähtsamad kaubad ja teenused
Mootorikütus ja soojusenergia
Valitsussektor
Pangandussektor
Ettevõtete laenud
Tarbimislaenud
Eluasemelaenud
Prognoosi lisastsenaariumid
Lisastsenaarium I: kinnisvaraarenduse aktiivsuse järsk langus
Lisastsenaarium II: kiire palgakasv jätkub ehk nominaalne konvergents ilma reaalse konvergentsita
Lisastsenaarium III: laenusaamine raskendatud
Lisastsenaarium IV: sisenõudlusest kasu lõiganud sektorite ümberorienteerumine eksporditurgudele
Järeldused

Terviktekst (pdf, 264 kb)