Rahapoliitika ja Majandus 1/2008

Rahapoliitika ja Majandus: Hetkeseis ja ettevaade 1/2008

SISUKORD

SISSEJUHATUS
I EESTI MAJANDUS 2007. AASTAL
Rahapoliitiline keskkond
Raha- ja kapitaliturg
Välisnõudlus
Sisenõudluse kohanemine
Välistasakaal
Inflatsioon
Valitsussektor
II INFLATSIOON 2007. AASTAL
Tarbijahinnad
Välismaine hinnatõususurve
Sissetulekud ja sisenõudlus
Toidu- ja energiahinnad
Alusinflatsioon ja teenusehinnad
Krooni reaalkurss
III MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2008-2010
Prognoosi põhistsenaarium
Majanduskasv
Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Tööturg
Palk ja tööjõukulud
Hõive ja tööpuudus
Välistasakaal ja -võlg
Inflatsioon
Administratiivsed tegurid
Tähtsamad kaubad ja teenused
Mootorikütus ja energia
Valitsussektor
Pangandussektor
Eluasemelaenud
Tarbimislaenud
Ettevõtete laenud
Viivislaenud
Prognoosi lisastsenaariumid
Lisastsenaarium I: korrektsioon sisenõudluses
Lisastsenaarium II: ekspordipotentsiaali ärakasutamine koos maailmamajanduse uue kasvutsükliga 2009. aastal
Lisastsenaarium III: palga- ja hinnakasvu spiraal

Terviktekst (pdf, 188 kb)