Rahapoliitika ja Majandus 2/2008

Rahapoliitika ja Majandus: Hetkeseis ja ettevaade 2/2008

SISUKORD

MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2008-2010
Kokkuvõte
Väliskeskkond

Nõudlus ja toormehinnad

Rahapoliitika ja rahaturud
Majanduskasv
Sisenõudlus

Eratarbimine
Investeeringud

Tööturg
Välisnõudlus ja -tasakaal
Inflatsioon

Tarbijahinnad
Administratiivsed hinnategurid
Tähtsamad kaubad ja teenused
Toidukaubad
Teenused
Tööstuskaubad
Energia

Valitsussektor
Pangandussektor

Eluasemelaenud
Tarbimislaenud
Ettevõtete laenud

 

Prognoosi lisastsenaarium

Terviktekst (pdf, 601 kb)