Rahapoliitika ja Majandus 1/2009

Rahapoliitika ja Majandus: Hetkeseis ja ettevaade 1/2009

SISUKORD

MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2009-2011

KOKKUVÕTE
VÄLISKESKKOND
PROGNOOSI PÕHISTSENAARIUM

Majanduskasv
Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Varud
Välistasakaal ja -võlg
Tööturg
Inflatsioon
Hinnaootused
Administratiivsed tegurid
Toiduained
Mootorikütus
Majapidamiste energia
Alusinflatsioon
Valitsussektor
Pangandussektor
Ettevõtete laenud
Eluasemelaenud
Tarbimislaenud

PROGNOOSI RISKISTSENAARIUMID

Pessimistliku väliskeskkonna stsenaarium
Optimistliku väliskeskkonna stsenaarium

 

Terviktekst (pdf, 682 kb)