Rahapoliitika ja Majandus 2/2009

Rahapoliitika ja Majandus: Hetkeseis ja ettevaade 2/2009

SISUKORD

MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2009-2011

KOKKUVÕTE
VÄLISKESKKOND
PROGNOOSI PÕHISTSENAARIUM

Majanduskasv
Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Varud
Välistasakaal ja -võlg
Tööjõuturg
Hõive
Tööpuudus
Palgad ja tööjõukulud
Hinnad
Hinnaootused
Administratiivsed tegurid
Toiduained, alkohol ja tubakas
Mootorikütus
Majapidamiste energia
Alusinflatsioon
Valitsussektor
Valitsussektori kulud
Valitsussektori tulud
Eelarve tasakaal ja võlg
Pangandussektor
Tarbimislaenud
Eluasemelaenud
Ettevõtete laenud

PROGNOOSI RISKISTSENAARIUMID

Esimene riskistsenaarium: ulatuslikum sisenõudluse korrektsioon
Teine riskistsenaarium: välisnõudluse kiirem taastumine

 

Taustinfo 1. Eesti potentsiaalne majanduskasv ja SKP lõhe
Taustinfo 2. Eesti tööstusharusisene kaubandus võrreldes peamiste kaubanduspartneritega
Taustinfo 3. Asümmeetriad mootorikütuste hinnamuutustes

Terviktekst (pdf, 927 kb)