Rahapoliitika ja Majandus 1/2010

Rahapoliitika ja Majandus: Hetkeseis ja ettevaade 1/2010

SISUKORD

MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2010-2012

KOKKUVÕTE
VÄLISKESKKOND
PROGNOOSI PÕHISTSENAARIUM

Majandusaktiivsus
Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Varud
Välistasakaal ja konkurentsivõime
Tööjõuturg
Hõive ja tootlikkus
Tööpuudus
Palgad ja tööjõukulud
Hinnad
Administratiivsed hinnad
Toiduained, alkohol ja tubakas
Mootorikütus
Kodumajapidamises kasutatav energia
Alusinflatsioon
Valitsussektor
Valitsussektori kulud
Valitsussektori tulud
Eelarve tasakaal ja võlg
Pangandussektor
Rahvusvaheline laenuturg
Eesti laenuturg

PROGNOOSI LISASTSENAARIUMID

Esimene lisastsenaarium: välisinvesteeringute suurem sissevool
Teine lisastsenaarium: laenukoormuse kiirem vähenemine

Taustinfo 1. Eesti eelarvepoliitika väljavaade ja jätkusuutlikkus lähiaastatel
Taustinfo 2. Erineva suurusega ettevõtete kohandumine majanduse tõusu ja languse ajal

 

Terviktekst (pdf, 311 kb)