Rahapoliitika ja Majandus 2/2010

Rahapoliitika ja Majandus: Hetkeseis ja ettevaade 2/2010

SISUKORD

MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2010-2012

KOKKUVÕTE
VÄLISKESKKOND
PROGNOOSI PÕHISTSENAARIUM

Majandusaktiivsus

Taustinfo. Eesti potentsiaalne SKP ja selle kasv

Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Varud
Välistasakaal ja konkurentsivõime
Tööjõuturg
Hõive ja tootlikkus
Tööpuudus
Palgad ja tööjõukulud
Hinnad
Administratiivsed hinnad
Toiduained
Energia
Tööstuskaubad
Teenused
Valitsussektor
Valitsussektori kulud
Valitsussektori tulud
Eelarve tasakaal ja võlg

Taustinfo. Võlakoormuse mõju keskmise perspektiivi majanduskasvule

Pangandussektor ja majanduse rahastamine
Laenupakkumine
Laenunõudlus

PROGNOOSI OHUD

 

Terviktekst (pdf, 350 kb)