Rahapoliitika ja Majandus 1/2011

Rahapoliitika ja Majandus: Hetkeseis ja ettevaade 1/2011

SISUKORD

MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2011-2013
KOKKUVÕTE

VÄLISKESKKOND

Taustinfo 1. Rahapoliitiline keskkond

PROGNOOSI PÕHISTSENAARIUM

Majandusaktiivsus
Taustinfo 2. Volatiilsuse mõju majanduskasvule
Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Varud
Välistasakaal ja konkurentsivõime
Taustinfo 3. Eesti ekspordi turuosa areng Euroopa Liidu siseturul
Tööturg
Hõive ja tootlikkus
Tööpuudus
Palgad ja tööjõukulud
Hinnad
Taustinfo 4. Euro kasutuselevõtu mõju Eesti inflatsioonile
Toiduained
Energia
Alusinflatsioon
Valitsussektor
Valitsussektori tulud
Valitsussektori kulud
Eelarve tasakaal ja võlg
Pangandussektor ja majanduse rahastamine
Laenupakkumine
Laenunõudlus

PROGNOOSI OHUD

 

LISA. KUIDAS EESTI TOIDUAINETURG TURUOSALISI TEENIB?
I OSA. Toorme hind ja selle inflatsiooni põhjused peamiselt 2010. aastal
II OSA. Väliskaubanduse dünaamika ja selle inflatsiooni põhjused peamiselt 2010. aastal
III OSA. Konkurentsiolukorra analüüs toiduainete pakkumisahelas

Terviktekst (pdf, 2,6 mb)