Rahapoliitika ja Majandus 2/2011

Rahapoliitika ja Majandus: Hetkeseis ja ettevaade 2/2011

SISUKORD

MAJANDUSPROGNOOS AASTATEKS 2011-2013
KOKKUVÕTE

VÄLISKESKKOND

Taustinfo 1. Euroala rahapoliitiline keskkond (9.12.2011 seisuga)

PROGNOOSI PÕHISTSENAARIUM

Majandusaktiivsus
Sisenõudlus
Eratarbimine
Investeeringud
Varud
Välistasakaal ja konkurentsivõime
Tööturg
Hõive ja tootlikkus
Tööpuudus
Palgad ja tööjõukulud
Taustinfo 2. Tööturuvood ja pikaajaline töötus Eestis enne ja pärast majanduslangus
Hinnad
Toiduained
Energia
Alusinflatsioon
Kaudsed maksud
Valitsussektor
Valitsussektori tulud
Valitsussektori kulud
Eelarve tasakaal ja võlg
Pangandussektor ja majanduse rahastamine
Laenupakkumine
Laenunõudlus

PROGNOOSI ALTERNATIIVSTSENAARIUM

Terviktekst (pdf, 956 KB)