Rahapoliitika ja Majandus 2/2014

Rahapoliitika ja Majandus on Eesti Panga ülevaade, mis sisaldab kokkuvõtet viimase aja olulisematest sündmustest Eesti majanduses ning prognoosi jooksva ja järgneva kahe kalendriaasta kohta.

Eesti Panga prognoos valmib rahapoliitika ja majandusuuringute ning finantsstabiilsuse osakonna ekspertide koostöös. Eesti Panga prognoos on osa euroala keskpankade ja Euroopa Keskpanga ühiselt koostatavast euroala prognoosist, mille tegemisel lähtutakse väliskeskkonna edasise arengu puhul ühtsetest eeldustest. Väliskeskkonna eeldused kätkevad euroala rahaturu intressimäärasid, euro vahetuskurssi ja toormehindasid. Euroala teiste keskpankade samal ajal valmivad majandusprognoosid on eelduseks Eesti kaubanduspartnerite nõudluse ja hindade arengu kohta prognoosiperioodi jooksul. Käesoleva prognoosi väliseelduste puhul on kasutatud informatsiooni, mis oli kätte saadav seisuga 19.11.2014 ning Eesti majandusnäitajate puhul informatsiooni, mis oli kätte saadav seisuga 14.11.2014. Eesti Panga prognoosi koostamisel on kasutatud Eesti Pangas välja töötatud ning korrapäraselt uuendatavat ja täiendatavat Eesti majanduse makromudelit EMMA.