3/1999 Rasmus Pikkani ja Martti Randveer. Säästmine Eestis

Eesti Panga Toimetised. Nr. 3/1999

Käesolev töö vaatleb majandusagentide säästmiskäitumist mõjutavaid tegureid, annab ülevaate Eesti kodumaise säästmise dünaamikast erinevates institutsionaalsetes majandussektorites ja püüab ökonomeetriliste meetodite abil hinnata Eesti kodumaist säästmiskalduvust mõjutavaid tegureid. Samuti analüüsib säästmise ja investeeringute ning säästmise ja majanduskasvu vahelisi seoseid ning hindab säästmise soodustamisele suunatud majanduspoliitiliste sammude efektiivsust. Töös jõuame järeldusele, et ajavahemikus 1995-1998. a III kvartal on Eesti kodumaist säästmist toetanud tähtajaliste pangahoiuste intresside ja sisemajanduse koguprodukti (SKP) reaalkasvu tõus ning pidurdanud inflatsiooni kiirenemine ja SKPsse suhestatud laenujäägi kasv. Samuti, et kodumaise säästmise ja investeeringute korrelatsioon on Eestis olnud suhteliselt nõrk ning majanduskasv on erinevate institutsionaalsete majandussektorite säästmist mõjutanud erinevalt. Töös jõuame ka järeldusele, et Eestis võib avaliku sektori säästmise suurendamist lugeda üheks efektiivsemaks kodumaise säästmismäära tõstmisele suunatud majanduspoliitiliseks sammuks.

Autorite e-posti aadressid: rpikkani [at] epbe.ee; randveer [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Säästmise teoreetilised aspektid siirdemajandustes
2. Säästmise dünaamika Eestis aastatel 1994-1998
2.1. Avaliku sektori säästmine
2.2. Erasektori säästmine
3. Eesti säästmiskalduvuse empiiriline hinnang
3.1. Säästmiskäitumist seletavate tegurite valik
3.2. Empiiriline hinnang
4. Säästmine ja investeeringud
5. Säästmine ja majanduskasv
6. Säästmise majanduspoliitilised aspektid
6.1. Fiskaalpoliitika efektiivsus kodumaise säästmise tõstmisel
6.2. Ettevõtete ja majapidamiste säästmise vastuolulisus siirdemajandusriikides
6.3. Finantssektori reformi mõju säästmistasemele
7. Kokkuvõte
Lisad
Kasutatud kirjandus

Säästmine Eestis. Eesti Panga Toimetised nr. 3, 1999 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.