4/1999 Alar Kangur, Teet Rajasalu ja Martti Randveer. Kapitali liikumine ja ettevõtluse rahastamine

Eesti Panga Toimetised. Nr. 4/1999

Käesolevas artiklis kirjeldame Eesti ettevõtlussektori rahastamist. Alguses tutvustame olemasolevaid andmeid ning seda, kuidas on nende alusel määratud ettevõtluse rahastamise maht. Analüüsime sektori rahastamise dünaamikat, tuues välja nii põhilised sisendvood ettevõtlusse kui ka sektori enda vahendite paigutuse. Edasi kirjeldame ettevõtluse rahastamist peamiste instrumentide kaupa ja vaatleme põgusalt erinevate rahastamisinstrumentide hinna küsimusi. Kasutada oleva informatsiooni piires tutvustame ettevõtlussektori nõuete ja kohustuste struktuuri tähtaegade järgi. Vaatleme ka ettevõtete välise rahastamise ja investeerimistegevuse seoseid. Eraldi käsitleme väliskapitalivoogude ebastabiilsust. Artikli lõpuosas toome välja mõned rahandussuhtarvud, mis iseloomustavad täiendava kapitali kaasamise efektiivsust ning finantsvõimenduse taset ettevõtlussektoris, samuti sektori maksevõimet.

Autorite e-posti aadressid: akangur [at] epbe.ee; rajasalu [at] epbe.ee; randveer [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Eesti ettevõtluse rahastamine
1.1. Rahastamise dünaamika
1.1.1. Rahastamist käsitlevad andmed ja ettevõtete sisemise rahastamise ulatuse määramine
1.1.2. Rahastamise dünaamika
1.1.3. Ressursside paigutus
1.1.4. Investeerimispositsioon
2. Ettevõtluse rahastamise instrumendid
2.1. Sisemised vahendid
2.2. Laenukapital ja selle kaasamine
2.3. Omandiväärtpaberite emiteerimine ja müük
3. Kaasatud vahendite hind
4. Kohustuste ja nõuete tähtajad
5. Investeeringud ja väline rahastamine
6. Väliskapitali voogude muutlikkus
7. Rahastamise seos väljundnäitajatega
8. Kokkuvõte ja järeldused
Kasutatud kirjandus

Kapitali liikumine ja ettevõtluse rahastamine. Eesti Panga Toimetised nr. 4, 1999 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.