5/1999 Martti Randveer ja Mari Rell. Ekspordihindade kujunemine

Eesti Panga Toimetised. Nr. 5/1999

Selle töö eesmärk on Eesti ekspordihindasid kujundavate tegurite väljatoomine ning nende mõju hindamine. Töö esimeses osas anname ülevaate ekspordihindade kujunemise teoreetilistest aspektidest. Töö teises osas kirjeldame Eesti ekspordihindade dünaamikat aastatel 1994 – 1998 ja kolmandas peatükis hindame nii ekspordihindade kui ka ekspordinõudlust ja –pakkumist mõjutavate tegurite mõjusuunda ja –ulatust Eestis. Töös esitatud empiirilise hinnangu kohaselt olid Eesti eksportkaupade hinnad ajavahemikul 1994. aasta I kvartal – 1998. aasta III kvartal samasuunalises sõltuvuses nii kodumaisest hinnatasemest kui ka peamiste väliskaubanduspartnerite sissetulekust. Need majandusseosed olid statistiliselt olulised ning võrrandi parameetrid stabiilsed.

Autorite e-posti aadressid: mrell [at] epbe.ee; randveer [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

1. Ekspordihindade kujunemise teoreetilised aspektid
2. Ekspordihindade dünaamika Eestis
3. Ekspordihindade kujunemise empiiriline hinnang
3.1. Ekspordihindasid mõjutavad tegurid
3.2. Ökonomeetriline analüüs
3.2.1. Ekspordihinna empiiriline hinnang
3.2.2. Ekspordinõudluse ja -pakkumise mudel
3.3. Tulemuste tõlgendamine
Kokkuvõte
Lisa 1
Lisa 2
Lisa 3
Kasutatud kirjandus

Ekspordihindade kujunemine. Eesti Panga Toimetised nr. 5, 1999 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.