3/2000 Martti Randveer. Eesti ettevõtete finantsnäitajate dünaamika 1996-1999. aasta I poolel

Eesti Panga Toimetised. Nr. 3/2000

Käesolev töö analüüsib Eesti ettevõtete võlakoormust ja sellega seonduvaid finantsnäitajaid - makse- ja tasuvuse suhtarve. Seejuures vaadeldakse nende finantsnäitajate dünaamikat vahemikus 1996 - 1999. aasta I pool ning analüüsitakse neid suhtarve eri majandusharude, ettevõtete suuruse ja omandivormi lõikes. Samuti võrreldakse Eesti ettevõtete võlakoormust ja muid finantsnäitajaid teiste riikide vastavasisuliste suurustega. Uurimus näitab, et rahvusvahelises võrdluses on Eesti ettevõtlussektori võlakoormus ja varade tootlikkus olnud lähedane keskmisele võlakoormuse näitajale ning pikaajaliste kohustuste osakaal kohustuste struktuuris keskmisest oluliselt madalam. Ajavahemikul 1996-1999. a I p on Eesti ettevõtlussektorit iseloomustanud võlakoormuse süvenemine ja maksevõime kerge vähenemine. Muutused Eesti ettevõtete majandustegevuse tasuvuses ning maksevõimes on sõltunud positiivselt majanduskasvu kiirusest.

Autor: Martti Randveer randveer [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Eesti ja teiste riikide ettevõtlussektori võlakoormuse ja muude finantsnäitajate võrdlus
2. Eesti ettevõtete võlakoormus ja makse- ning tasuvuse suhtarvude dünaamika 1996 - 1999.a I p
3. Eesti ettevõtete võlakoormus ja makse- ning tasuvuse suhtarvud majandusharude lõikes 1996 - 1999. a I p
4. Eesti ettevõtete võlakoormus ja makse- ning tasuvuse suhtarvud ettevõtete suuruse lõikes 1996 - 1999. a I p
5. Eesti ettevõtete võlakoormus ja makse- ning tasuvuse suhtarvud ettevõtete omandivormi lõikes 1996 - 1999. a I p
Kokkuvõte
Lisad
Kasutatud kirjandus

Eesti ettevõtete finantsnäitajate dünaamika 1996 - 1999. aasta I pool. Eesti Panga Toimetised nr. 3, 2000 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.