4/2000 Martti Randveer ja Mari Rell. Varade hindade kujunemine Eestis

Eesti Panga Toimetised. Nr. 4/2000

Käesolevas töös käsitleme varade hindamisega seotud teoreetilisi ja majanduspoliitilisi aspekte, kirjeldame Eesti varade turgude (kinnisvara- ja aktsiaturu) hinnataseme dünaamikat ajavahemikul 1994 – 1999. aasta III kvartal. Samuti hindame kinnisvara- ja aktsiaturu hinnataset mõjutavate tegurite mõjusuunda ja –ulatust, kinnisvara- ja tarbijahindade ning aktsia- ja tarbijahindade omavahelist põhjuslikku seost. Töös jõuame järeldusele, et käsitletaval ajavahemikul muutusid kinnisvarahinnad samasuunaliselt nominaalse SKP ning Eesti kommertspankade poolt erasektorile väljastatud laenude mahu muuduga, aktsiahinnad muutusid samasuunaliselt majanduskasvu ootuste ja kodumaiste kommertspankade poolt erasektorile antud laenude mahu muuduga ning ehitushinnad tõusid koos tarbijahindade ning palgatasemega. Kõik hinnatud seosed olid statistiliselt olulised. Samuti osutab Grangeri test sellele, et kinnisvara- ja tarbijahindade ning aktsia- ja tarbijahindade vahel põhjuslik seos puudub.

Autorite e-posti aadressid: randveer [at] epbe.ee; mrell [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Varade hindadega seonduvad teoreetilised ja majanduspoliitilised aspektid
1.1 Varade hindade mõju inflatsioonile ja majanduslikule aktiivsusele
1.2 Varade hindu mõjutavad tegurid
1.3 Varade järsu hinnalanguse järelmõjud
2. Varade hindade dünaamika Eestis
2.1 Kinnisvarahindade dünaamika 1994 – 1999.a I kv.
2.2 Aktsiahindade dünaamika 1995 III – 1999.a III kv.
3. Empiiriline hinnang
3.1 Aktsiahinnad
3.2 Kinnisvarahinnad
3.3 Ehitushinnad
4. Empiirilise hinnangu tulemuste tõlgendus ja varade järsu hinnalangusega seotud riskide hindamine
Kokkuvõte
Lisad
Kasutatud kirjandus

Varade hindade kujunemine Eestis. Eesti Panga Toimetised nr. 4, 2000 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.