1/2001 Urmas Sepp ja Mari Rell. Ootused Eesti inflatsiooni võrrandites

Eesti Panga Toimetised. Nr. 1/2001

Inflatsioonivõrrandi hindamise üheks probleemiks on ootuste käsitlemine ja nende kvantitatiivne väljendamine. Käesoleva uuringu eesmärk oli otsida ootuste kohta täiendavat eksogeenset informatsiooni. Eeldatavasti annab ootuste kujunemise kohta lisateavet majandusagentide otseküsitluse andmestik. Kasutasime Eesti Konjunktuuriinstituudi (EKI) kvartaliväljaandes Konjunktuur avaldatud majapidamiste, tööstuse ja kaubanduse baromeetri andmeid. Ootuste analüüsi tulemused viitasid piisava ratsionaalsuse esinemisele tootjate ja jaemüüjate ootustes, mitte aga majapidamiste ootustes. Hübriid Phillipsi kõvera hindamisel selgus, et küsitlusega määratud ootused ei sisalda siiski sedavõrd täiendavat infot, et nende kasutamine tõstaks hinnavõrrandite seletusvõimet.

Autorite e-posti aadressid: usepp [at] epbe.ee, mrell [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga seisukohtadega.

SISUKORD

1. Sissejuhatus
2. EKI majapidamiste hinnaootuste käsitlus ja interpreteerimine
2.1. EKI tarbijabaromeeter
2.2. Saldo seos oodatava inflatsioonimääraga
2.3. Vastustes sisalduva inflatsiooninäitaja determineerimine
2.4. Majapidamiste ootuste ratsionaalsuse analüüs
3. Tootjate ootused
4. Jaemüüjate ootused
5. HPC võrrandi teoreetiline taust
6. HPC empiiriline võrrand
6.1. Tootjahinnad
6.2. Avatud sektori hinnad
Kokkuvõte
Lisad
Kirjandus

Ootused Eesti inflatsiooni võrrandites. Eesti Panga Toimetised nr. 1, 2001 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.