2/2001 Mari Rell. Monetaarkeskkonna indeks

Eesti Panga Toimetised. Nr. 2/2001

Üheksakümnendatel kasutati arenenud riikides rahapoliitika mõjusid iseloomustava indikaatorina monetaarkeskkonna indeksit (MCI). Eesti tingimustes, kus rahapoliitika juhindub fikseeritud vahetuskursiga seonduvast valuutakomiteest, võib käsitleda MCId kui majanduskeskkonda kirjeldavat indikaatorit, mis annab signaale valitsevatest arengutest majanduses. MCI näitab väliskeskkonnast või kodumaise monetaarkeskkonna muutustest tulenevaid mõjusid kodumaise kogunõudluse tasemele, aga ka mõjude kandumist hinnataseme muutustesse. Käesolevas töös on koostatud monetaarkeskkonna indeks, mille komponentideks on lähtuvalt kasutatud mudelist Euroopa Keskpanga refinantseerimismäär lühiajalise nominaalse intressi osas ja NEER nominaalse vahetuskursi osas ning kaalud on leitud toetudes transmissioonimudelile.

Autori e-posti aadress: mrell [at] epbe.ee

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Monetaarkeskkonna indeks
2. MCI defineerimine
3. Indeksi ökonomeetriline sisu
4. Monetaarkeskkonna indeks eri riikides
5. MCI rakendamisel esinevad puudused
6. MCI rollist Eestis
7. MCI koostamine Lättemäe ja Pikkani transmissioonimudeli põhjal
7.1. MCI komponentide valik
7.2. Komponentide kaalude leidmine
7.3. Monetaarkeskkonna indeks
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisad

Monetaarkeskkonna indeks. Eesti Panga Toimetised nr. 2, 2001 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.