3/2001 Tairi Rõõm. Spontaanne dollariseerumine

Eesti Panga Toimetised. Nr. 3/2001

Spontaanse dollariseerumise all mõeldakse võõrriigi raha käibelevõttu paralleelselt riigis kehtiva sisemaise rahaühikuga. Üheks dollariseerumise vormiks loetakse ka elanikkonna välishoiuseid, kuna need on kergesti asendatavad välisvaluutahoiustega kodumaistes pankades. Käesolev uurimus keskendub spontaanse ehk vabatahtliku dollariseerumise arengule ning annab ülevaate enim dollariseerunud majandusega riikide monetaarpoliitikast. Lisaks sellele analüüsitakse töös dollariseerumise positiivseid ja negatiivseid tagajärgi.

Autori e-posti aadress: tairi_room [at] hotmail.com

Toimetise autori arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Ülevaade spontaanse dollariseerumise arengust
1.1. Varade substitutsioon
1.2. Sularaha substitutsioon
1.3. Enim dollariseerunud piirkonnad
2. Spontaanse dollariseerumise positiivsed ja negatiivsed tagajärjed
2.1. Dollariseerumise positiivsed tagajärjed
2.2. Dollariseerumise negatiivsed tagajärjed
3. Monetaarpoliitika dollariseerunud majanduses
3.1. Valuutareþiimi valik dollariseerunud majanduses
3.2. Likviidsusrisk
3.3. Valuutarisk
3.4. Krediidirisk
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus

Spontaanne dollariseerumine. Eesti Panga Toimetised nr. 3, 2001 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.