8/2002 Ülo Kaasik, Tanel Liiv ja Raoul Lättemäe. Tarbijahinnaindeksi dekomponeerimine ja lühiajaliste mõjurite hindamine

Eesti Panga Toimetised. Nr. 8/2002

Käesolev artikkel annab suhteliselt lihtsate seosekomplektide abil ülevaate lühiajalist inflatsiooni mõjutavatest teguritest. Artikkel aitab senisest paremini aru saada, millest hetkel kogetav inflatsioon koosneb - milline on selles välishindade, vahetuskursi, kütusehindade jmt mõju, kui suur on kodumaiste tegurite osakaal. Esmalt jaotatakse inflatsioon alamkomponentideks, seejärel uuritakse neid alamkomponente mõjutavaid tegureid ning lõpuks laiendatakse saadud empiirilisi tulemusi inflatsioonile tervikuna. Käesolev töö annab hinnangu välistegurite otsese mõju suuruse ja ülekandumise kiiruse kohta. Pikemaajalist hinnakohandumist ning sektoritevahelisi ülekandumisi see ei kajasta.

Autorite e-posti aadressid: ykaasik [at] epbe.ee; tliiv [at] epbe.ee; Raoul.Lattemae [at] epbe.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega.

SISUKORD

Sissejuhatus
1. Tarbijahinnaindeksi dekomponeerimine
2. Lühiajalise inflatsiooni empiiriline hindamine
2.1 Energiahinnad (P_ENERGY)
2.1.1. Mootorikütuse ja -õlide hinnad (P_FO)
2.1.2. Elektri, soojusenergia ja kütte hinnad (P_ELHEAT)
2.2 Toiduainete, alkoholi ja tubakatoodete hinnad (P_FAT)
2.2.1. Alkoholi ja tubakatoodete hinnad (P_ALTOB)
2.2.2. Toiduainete hinnad (P_FOOD)
2.3 Muud avatud sektori hinnad (P_OTR)
2.4 Administratiivselt reguleeritud suletud sektori hinnad (P_REG)
2.5 Administratiivselt reguleerimata suletud sektori hinnad (P_ONT)
3. Mudeli šokiimiteerimise tulemused
4. Inflatsiooni aastakasvu mõjutavad tegurid
Kokkuvõte
Kasutatud kirjandus
Lisa 1. Avatud ja suletud sektori hindade ning toodete-teenuste hinnakomponentide võrdlus
Lisa 2. Muutujate lühendid ja andmete päritolu
Lisa 3. Võrrandite hinnangute peegeldustäpsuse joonised
Lisa 4. Jääkliikmete testide statistikud

Tarbijahinnaindeksi dekomponeerimine ja lühiajaliste mõjurite hindamine. Eesti Panga Toimetised nr. 8, 2002 (PDF*)

* PDF faili lugemiseks on vaja Adobe® Acrobat® Reader™ vabavara, mis on saadaval Adobe kodulehel.