5/2007 Annika Paabut, Rasmus Kattai. Kinnisvara väärtuse kasvu mõju eratarbimisele Eestis

Eesti Panga Toimetised 5/2007

Käesolevas uurimuses analüüsitakse kinnisvara väärtuse kasvu mõju eratarbimisele. Uurimus sisaldab erialakirjanduse ülevaadet, rahvusvahelist võrdlust, Eesti kinnisvara väärtuse näitaja kalkulatsiooni, tarbimisfunktsiooni ökonomeetrilisel hindamisel leitud kinnisvara rikkusest tulenevat tarbimise piirkalduvust ning kinnisvara tagatisel potentsiaalse tarbimise näitaja kalkulatsiooni.

Peamiste tulemustena võib välja tuua järgnevat:
1) kinnisvara väärtus Eestis on kiiresti kasvanud alates 2003. aasta III kvartalist,
2) kinnisvara rikkusest tulenev tarbimise piirkalduvus on 1,1%,
3) Eestis on kinnisvara rikkusest tulenev tarbimise piirkalduvus teiste riikidega võrreldes vägagi tagasihoidlik,
4) potentsiaalne tarbimine kinnisvara tagatisel viitab sellele, et kinnisvara rikkuse kasvu mõju eratarbimisele võib tulevikus suureneda.

JEL klassifikatsioon: E21, D12, D14
Märksõnad: kinnisvara, majapidamised, rikkus, tarbimine

Autorite e-posti aadressid: rasmus.kattai [at] eestipank.ee

Toimetise autorite arvamused ei pruugi ühtida Eesti Panga ametlike seisukohtadega