Kaupade sisse- ja väljaveo andmete käsitlemine erinevate institutsioonide poolt

 

Kaupade sisse- ja väljaveo andmete käsitlemine erinevate institutsioonide poolt (1)

  Tollistatistika Ametlik väliskaubandusstatistika Riigi maksebilansi väliskaubandusbilanss
Avaldaja TOLLIAMET STATISTIKAAMET (2) EESTI PANK
Andmete allikas Ekspordi ja impordi deklaratsioonid Kirjed ekspordi ja impordi kaubadeklaratsioonidelt Statistikaameti põhikaubandussüsteemi statistika
Andmete kogumise eesmärk ja hõlmatus (3) Kaupade ja varadetolli piiri ületamise fikseerimine, sealhulgas:

- varad, mis ületavad piiri taassisse-/-väljaveo kohustusega muutuseta kujul (näituste eksponaadid, dekoratsioonid, kasutusrendi vara jne.);

- teiste riikide vahelised kaubavood läbi tolliladude

 • Üldkaubandussüsteem:
 • Kaupade tollipiiriületamise statistika. (Hõlmab ka kaupade sisse- ja väljavedu läbi tolliladude, kuid ei sisalda varade liikumist)
 • Põhikaubandussüsteem:
 • Kaupade sisekäibe piiri ületamise statistika. (Üldkaubandussüsteemist on välja arvatud kaupade sisse- ja väljavedu läbi tolliladude ning lisatud kaupade sissevool tolliladudest vabaks ringluseks)
Sisemajanduse koguprodukti (SKP) moodustamisest osa võtvakaupade sisse- ja väljaveo statistika.

Selleks on:

 •  import rahvuslikuks tarbimiseks (import, mille eest maksavad residendid);
 • rahvuslik eksport (eksport, mille müügist laekub tulu residentidele)
Tollistatistikale lisatud täiendused

-

 •  elektrienergia eksport;
 •  gaasi import;
 •  välisvetes püütud kala müük välissadamates
Statistikaametis tehtud täiendused +
 •  nende kaupade ostu-müügitehingud residentide ja mitteresidentide vahel, mis ei ole ületanud tolli- ja sisekäibe piiri (v.a. välisvetes püütud kala) (välisriikides oleku ajal ostetud kütus, transpordivahenditel müüdavad kaubad, jne.)
 • kapitalikaupade remont;
 • muud hinnangud ja täiendused
Väärtus impordil

c.i.f. (4)

c.i.f. (4)

f.o.b. (5)

Riik kaupade impordil lähteriik - riik, kust kaup lähetati päritoluriik - riik, kus kaup on toodetud lähteriik - riik, kust kaup lähetati
Avaldamine Igakuised operatiivandmed Operatiivandmed jooksva kuu kohta; dünaamika kuude, kvartalite ja aastate kohta täpsustatud andmete alusel Kvartaalselt maksebilansi koosseisus täpsustatud andmete alusel

Märkus 1:

VÄLISKAUBANDUSSTATISTIKA NÄITAJATE ERINEVUS

milj. kr.

II kv'98

 

Eksport

Import

Saldo (+,-)

TOLLIAMET

Tollistatistika:

11 470

18 076

-6 606

STATISTIKAAMET

Üldkaubandussüsteem:

Põhikaubandussüsteem:

11 700

8 902

18 388

14 661

-6 688

-5 579

EESTI PANK

Maksebilansi väliskaubandusbilanss:

9 123

13 297

-4 174


Märkus 2:

http://www.stat.ee/wwwstat/est_stat/statistika_fr.html


Märkus 3:

KASUTATAVAD TOLLIPROTSEDUURID (6)

Tollistatistika

Ametlik väliskaubandusstatistika

Riigi maksebilansi väliskaubandusbilanss

TOLLIAMET

STATISTIKAAMET

EESTI PANK

Väljaveol -

1000, 1021, 1023, 1040, 1072, 2100, 2121, 2300, 2323, 3151, 3153, 3171, 9500, 9540, 9571, 9572;

sisseveol -

4000, 4010, 4051, 4053, 4095, 5100, 5300, 6121, 6123, 7100, 7121, 7123.

Üldkaubandussüsteem:

ekspordil - 1000, 1023, 1040, 1072, 2100, 3151, 3171, 9500, 9540, 9571, 9572;

impordil - 4000, 4010, 4053, 4095, 5100, 6121, 7100.

Põhikaubandussüsteem:

ekspordist on maha arvatud 3171, 9571;

impordile lisatud - 4071, 5171 ja maha arvatud 7100.

Ekspordil - 1000, 1023, 1040, 2100, 3151, 7200, 9500, 9540;

impordil - 4000, 4010, 4053, 4071, 4072, 4095, 5100, 5171, 6121.


Märkus 4:

c.i.f. (tarneklausel) - kauba maksumus + transpordikulud + kindlustuskulud + prahiraha importiva maa riigipiirini


Märkus 5:

f.o.b. (tarneklausel) - kauba maksumus eksportiva maa riigipiiril transpordi- ja kindlustuskuludeta


Märkus 6:

TOLLIPROTSEDUURIDE LOETELU

4-kohaline tolliprotseduuri kood koosneb kaubale viimasena kohaldatud tolliprotseduuri kahekohalistest koodist (esimesed 2 kohta) ning kauba esmasel tollijärelevalve alla võtmisel kohaldatud tolliprotseduuri kahekohalisest koodist (viimased 2 kohta):

10 Lõplik (otsene) eksport

1000 - ilma eelneva protseduurita

1021 - peale väljavedu töötlemiseks taassisseveo kohustusega

1023 - peale väljavedu taassisseveo kohustusega muutusteta kujul

1040 - peale importi vabaks ringluseks

1072 - peale ekspordiks mõeldud kaupade tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

21 Väljavedu töötlemiseks taassisseveo kohustusega

2100 - ilma eelneva protseduurita

2121 - tähtaja pikendamine

23 Väljavedu taassisseveo kohustusega muutusteta kujul

2300 - ilma eelneva protseduurita

2323 - tähtaja pikendamine

31 Taasväljavedu

3151 - peale sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega

3153 - peale sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul

3171 - peale sisseveetud kauba tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

40 Import vabaks ringluseks

4000 - ilma eelneva protseduurita

4010 - peale lõplikku (otsest) eksporti

4051 - peale sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega

4053 - peale sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul

4071 - peale sisseveetud kauba tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

4072 - peale ekspordiks mõeldud kaupade tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

4093 - hävitamise tulemusel tekkinud kaubanduslikku väärtust omavate jäätmete import vabaks ringluseks

4095 - peale tarneid vee- ja õhusõidukite varudeks

4096 - peale tarneid lennujaama pärast tolli- ja piirikontrolli asuvatesse müügipunktidesse

51 Sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega

5100 - ilma eelneva protseduurita

5171 - peale sisseveetud kauba tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

5151 - tähtaja pikendamine

53 Sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul

5300 - ilma eelneva protseduurita

5353 - tähtaja pikendamine

5371 - peale sisseveetud kauba tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

61 Taassissevedu

6121 - peale väljavedu töötlemiseks taassisseveo kohustusega

6123 - peale väljavedu taassisseveo kohustusega muutusteta kujul

71 Sisseveetud kauba tolliladustamine või muu tolli järelevalve alla paigutamine

7100 - ilma eelneva protseduurita

7121 - peale väljavedu töötlemiseks taassisseveo kohustusega

7123 - peale väljavedu taassisseveo kohustusega muutusteta kujul

7151 - peale sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega

7153 - peale sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul

7171 - omaniku vahetus tollilaos või kauba paigutamine ühest tollilaost teise

72 Ekspordiks mõeldud kaupade tolliladustamine või muu tolli järelevalve alla paigutamine

7200 - ilma eelneva protseduurita

7272 - omaniku vahetus tollilaos või kauba paigutamine ühest tollilaost teise

91 Sissevedu töötlemiseks tolli järelevalve all

93 Kauba hävitamine tolli järelevalve all

9300 - ilma eelneva protseduurita

9310 - peale eksporditud kauba tagasi saatmist

9351 - peale sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega

9353 - peale sissevedu taasväljaveo kohustusega muutusteta kujul

9371 - peale sisseveetud kauba tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

9372 - peale ekspordiks mõeldud kaupade tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

94 Kauba lõplik tolli järelevalve all kasutamine

9400 - ilma eelneva protseduurita

95 Tarned vee- ja õhusõidukite varudeks

9500 - ilma eelneva protseduurita

9540 - peale importi vabaks ringluseks

9551 - peale sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega

9571 - peale sisseveetud kauba tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

9572 - peale ekspordiks mõeldud kaupade tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

96 Tarneid lennujaama pärast tolli- ja piirikontrolli asuvatesse müügipunktidesse

9600 - ilma eelneva protseduurita

9640 - peale importi vabaks ringluseks

9651 - peale sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega

9671 - peale sisseveetud kauba tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist

9672 - peale ekspordiks mõeldud kaupade tolliladustamist või muud tolli järelevalve alla paigutamist