Eesti Pank hakkab avaldama kuist maksebilanssi

 

Eesti Pank avaldab 18. märtsil Eesti maksebilansi 2002. aasta jaanuarikuu kohta, alustades lisaks kvartaalsele ka kuise maksebilansi avaldamist. Samal kuupäeval avaldatakse ka 2001. aasta esialgne maksebilanss.

"Kuisesse maksebilanssi tuleb suhtuda kui hinnangulisse näitajasse, kuna võimalikud on olulised hilisemad korrigeerimised vastavalt täiendava info laekumisele. Oma mõju võivad avaldada ka ühekordsed suured tehingud, mis kuise maksebilansi infoallikatega hõlmamata jäid. Kuise ja kvartaalse maksebilansi koostamise metoodika erinevad oluliselt teineteisest eelkõige selle poolest, et esimese puhul pole kasutada sellise ulatusega ja detailsusega infoallikaid kui viimase puhul," ütles Eesti Panga statistikaosakonna juhataja Reet Kirt.

Kuise maksebilansi koostamisel tuginetakse krediidiasutuste vahendusel deklareeritud rahvusvahelistele maksetele, mida täiendatakse infoga administratiivsetest allikatest. Nendest peamised on Statistikaameti väliskaubanduse andmed, Eesti Panga ja krediidiasutuste bilansinäitajad välisvarade ja -kohustuste muutumise kohta, Eesti Väärtpaberikeskuse andmed ettevõtete omandi- ja võlaväärtpaberite seisude muutuste ja mitmed muud infoallikad.

Ebapiisavam võib olla infoga kaetus ettevõtlussektori osas, mistõttu kasutatakse nende kirjete kuiste hinnangute saamiseks lisaks eelpoolloetletud infoallikatele ka statistilist modelleerimist kaudsete majandusindikaatorite alusel.

Kuine maksebilanss koostatakse põhinäitajate lõikes 30 tööpäeva ehk kuue nädala jooksul peale aruandeperioodi lõppu. Kuise maksebilansi põhinäitajate hinnanguid täpsustatakse pärast täiendava informatsiooni saamist ettevõtete kvartaalsete ja aastaküsitluste töötlemisel, mille käigus kogutakse ettevõtetelt detailne majandusinformatsioon. Korrigeerimisega tagatakse kuiste, kvartaalsete ja aastase maksebilansi kooskõlalisus.

Kuist maksebilanssi avaldavad paljude riikide keskpangad, sealhulgas Euroopa Keskpankade Süsteemi liikmespangad.

Esimene kuine maksebilanss 2002. aasta jaanuari kohta avaldatakse 18. märtsil kell 12.00 Eesti Panga interneti koduleheküljel (http://eestipank.info). Kuise maksebilansi avaldamiskalender asub samal aadressil.

Rahvusvaheliste ja avalike suhete osakond
Tel: 6680 900