Eesti euromüntide rahvusliku külje kujunduskonkursi tingimused

 

1. Kujunduskonkursi eesmärk

1.1 Eesti Panga poolt korraldatava kujunduskonkursi eesmärgiks on Eesti euromüntide mündisarja rahvusliku külje kujunduse leidmine.

2. Kujunduskonkursi tingimused

2.1 Kujunduskonkursist võivad osa võtta kõik soovijad, nii üksikisikud kui autorite kollektiivid.

2.2 Mündisarja kujunduskavandite (edaspidi kujunduskavandite) esitamise tähtaeg on 19. oktoober 2004. kell 17:00.

2.3 Kujunduskavandid tuleb punktis 2.2 sätestatud tähtajaks esitada aadressil: Mündižürii, Eesti Pank, Estonia pst. 13, 15095 Tallinn, märgusõnaga varustatult ning lisada suletud ümbrik autori järgmiste andmetega: nimi, elukoha aadress, telefoni number ja/või e-posti aadress. Suletud ümbrik peab olema varustatud sama märgusõnaga.

2.4 Kujunduskonkursil võivad osaleda autorite kollektiivid, mille liikmete arv ei ole piiratud. Kujunduskonkursil osalev autor või autorite kollektiivid võivad esitada rohkem kui ühe kujunduskavandi.

2.5 Kujunduskonkursil osalejad kinnitavad, et kujunduskonkursile esitatud kujunduskavandid on originaalid.

2.6 Žürii poolt välja valitud kümne parema kujunduskavandi autorile või autorite kollektiivile makstakse autoritasu 20 000 (kakskümmend tuhat) krooni, millelt Eesti Pank tasub kõik seadusega ettenähtud maksud ja maksed. Autoritasu maksmise tingimuseks on lepingu sõlmimine Eesti Panga ja autori või autorite kollektiivi vahel, mille kohaselt kõik kujunduskavandi varalised õigused lähevad üle Eesti Pangale ning kujunduskavandi autor annab Eesti Pangale või tema poolt volitatud kolmandale isikule õiguse kujunduskavandist müntide vermimiseks vajaliku kipsmaketi või kolmemõõtmelise mudeli valmistamiseks.

2.7 Võitnud kujunduskavandi autoriga või autoritega võib Eesti Pank sõlmida lepingu mündikavandite kipsmakettide või mündi kavandite kolmemõõtmelise mudeli valmistamiseks või vajadusel vastavate makettide valmistamise konsulteerimiseks.

2.8 Võitnud kujunduskavandi autoriga või autoritega on Eesti Pangal õigus sõlmida täiendavaid koostöölepinguid.

2.9 Kõik kujunduskonkursil osalemisega seotud kulud kannavad kujunduskonkursil osalejad.

2.10 Kujunduskonkursile esitatud kujunduskavandeid autoritele ei tagastata.

2.11 Kujunduskonkursi tingimustele mittevastavaid kujunduskavandeid ei arvestata ega ei hinnata.

2.12 Kujunduskonkursile müntide kujunduskavandite esitamisega nõustuvad kujunduskonkursil osalejad konkursi tingimustega.

3. Müntide kujunduse tehnilised tingimused

3.1 Kujunduskavandid esitatakse 1-, 2-, 5-, 10-, 20- ja 50- eurosendiste ning 1-ja 2- euroste müntide rahvuslike külgede kohta sarjana. Lubatud on esitada järgmised sarja kujundused:

  •  kõik kaheksa münti erineva kujundusega; 
  •  kolm kujunduse gruppi (ühtemoodi on kujundatud 1-, 2- ja 5-sendine, 10-, 20- ja 50 sendine ning 1-ja 2- eurone münt) 
  •  kõikidel müntidel on üks kujundus

Mainitud müntide tehniline spetsifikatsioon on lisatud käesoleva reglemendi juurde (vt. Lisa 1).

3.2 Müntide kujunduskavandid peavad olema esitatud must-valgena, A4 formaadis paberil, iga mündi kujundus eraldi lehel ja kahemõõtmelisena. Esitatakse ainult rahvusliku külje kavand. Paberid tuleb varustada ümbrikul märgitud märgusõnaga.

3.3 Rahvusliku külje kavand peab olema esitatud kahes mõõtkavas - 1:1 ja: 5 :1 - mis mõlemad tuleb esitada ühel paberil.

3.4 Iga mündi kujundatavast pinnast on soovitatav kasutada 92 protsenti, 8 protsenti arvestatakse mündi kaitseservaks/randiks.

4. Kujunduskonkursile esitatud kavandite hindamine

4.1 Kujunduskonkursile esitatud kujunduskavandite hulgast valib Eesti Panga poolt kokkukutsud žürii hiljemalt 10. novembriks 2004.a. välja paremusjärjestust näitamata kümme paremat kujunduskavandit, mis pääsevad rahvuslikku hindamisvooru. Žüriil on õigus esitatud kujunduskavandite hulgast valikut mitte teha ning kuulutada kujunduskonkurss läbikukkunuks.

4.2 Rahvuslikus hindamisvoorus hindab elanikkond kujunduskavandeid ühe nädala jooksul telefonihääletuse teel, kus igalt mobiiltelefoninumbrilt on võimalik helistada üks ning lauatelefoninumbrilt kolm korda.

4.3 Rahvuslikku hindamisvooru pääsenud kujunduskavandeid tutvustatakse Eesti Panga kodulehe, televisiooni ja trükiajakirjanduse vahendusel vähemalt kolm nädalat enne hindamist.

4.4 Rahvusliku hindamisvooru esitatakse kujunduskavandid märgusõnaga varustatult.

4.5 Võitjaks osutub kujunduskavand, mis saab kõige rohkem hääli. Konkursi tulemuse kinnitab Eesti Panga poolt kokku kutsutud žürii oma otsusega.

4.6 Häälte võrdsel jagunemisel rahvuslikus hindamisvoorus otsustab kujunduskonkursi võitja võrdselt hääli saanud kujunduskavandite vahel valides Eesti Panga poolt kokku kutsutud žürii.

4.7 Kujunduskonkursi tulemused tehakse teatavaks hiljemalt 17. detsembriks 2004.

5. Kujunduskavandite auhindamine

5.1 Võitnud kujunduskavandi auhinnaks on 50 000 kr, millelt Eesti Pank tasub kõik seadusega ette nähtud maksud ja maksed.


LISA 1

Euro käibemüntide spetsifikatsioon

  1 eurosent: 
Diameeter: 16,25 mm
Paksus: 1,67 mm
Kuju: ümar
Kaal: 2,30 g
Sulam: vasega kaetud teras
Serv: sile
  2 eurosenti:
Diameeter: 18,75 mm
Paksus: 1,67 mm
Kuju: ümar
Kaal: 3,06 g
Sulam: vasega kaetud teras
Serv: sile, keskel süvend
  5 eurosenti:
Diameeter: 21,25 mm
Paksus: 1,67 mm
Kuju: ümar
Kaal: 3,92 g
Sulam: vasega kaetud teras
Serv: sile
  10 eurosenti:
Diameeter: 19,75 mm
Paksus: 1,93 mm
Kuju: ümar
Kaal: 4,10 g
Sulam: "Nordic gold"
Serv: laineline
  20 eurosenti:
Diameeter: 22,25 mm
Paksus: 2,14 mm
Kuju: ümar, sisselõigetega (hispaania lill)
Kaal: 5,74 g
Sulam: "Nordic gold"
Serv: sile, 7 lohuga
  50 eurosenti:
Diameeter: 24,25 mm
Paksus: 2,38 mm
Kuju: ümar
Kaal: 7,80 g
Sulam: "Nordic gold"
Serv: laineline
  1 euro:
Diameeter: 23,25 mm
Paksus: 2,33 mm
Kuju: ümar
Kaal: 7,50 g
Sulam: väline - nikkel-messing, sisemine -kolm kihti: vask-nikkel, nikkel, vask-nikkel
Serv: katkendlikult rihveldatud
  2 eurot:
Diameeter: 25,75 mm
Paksus: 2,20 mmKuju: ümar
Kaal: 8,50 g
Sulam: väline -vask-nikkel, sisemine -kolm kihti: nikkel-messing, nikkel, nikkel-messing
Serv: tihedasti rihveldatud, tekstiga

Rahvusliku külje kujundamise üldised tingimused

Kõikide müntide rahvusliku külje välisäärel peavad olema Euroopa Liitu sümboliseerivad 12 tähte (viisnurka), mis peavad olema paigutatud ringikujuliselt. Kõikide müntide rahvuslikul küljel peab olema mündi vermimise aasta. Vermimise oletuslik aasta on 2007.