Eesti Panga lähetused 2007. ja 2008. aastal

 

 

Lähetused 2008-2007   2008 2007
 Kõik
 lähetused
kokku
 sh EK
ja EKPS'i
 lähetused
sh
muud
 lähetused
 Kõik
 lähetused
kokku
 sh EK
ja EKPS'i
 lähetused
sh
muud
 lähetused
Lähetuste arv tk 735 327 408 794 345 449
Töötajaid lähetuses in 148 80 117 163 87 138
Lähetuspäevad päeva 1 932 978 954 2 154 1 047 1 107
Lähetuskulud mln kr 7,8 4,3 3,5 8,4 4,2 4,2
Keskmine lähetuskulu tuhat kr  10,7 13,2 8,6 10,6 12,2 9,4
Lähetuse keskmine pikkus   päeva 2,6 3,0 2,3 2,7 3,0 2,5