Eesti Panga usaldusväärsus III kvartal 2014

Käesolev aruanne on koostatud Turu-uuringute AS-i poolt 12. augustil kuni 1. septembril 2014. aastal läbi viidud omnibuss-uuringu vastava ploki tulemuste põhjal. Pikemate ajaliste võrdluste tegemiseks on kasutatud ka varasemate samalaadsete uuringute tulemusi. Aruanne esitatakse Eesti Pangale.