Maksebilansistatistika kvaliteedinäitajad 2011-2013

Käesolev maksebilansistatistika aegridade korrigeerimisulatuse analüüs on järjekorras juba kümnes. Analüüsis on kasutatud Eurostati ja Euroopa Keskpanga (EKP) soovitatud kvaliteedinäitajaid: jooksevkonto ja rahvusvahelise investeerimispositsiooni kirjete puhul MAPEt (mean absolute percent error) ja finantskonto kirjete puhul RMSREd (root mean square relative error). Mõlemad näitajad hindavad maksebilansi aegridade hilisema korrigeerimise protsentuaalset ulatust võrreldes esmalt avaldatud aegridadega. Analüüsitud on ka hilisemate korrigeerimiste suunda, absoluutset ulatust ning kirje „vead ja täpsustused“ korrigeerimist.