Varade investeerimisel saadud tulususe ja võetud riskide kohta koostab Eesti Pank päeva-, nädala- ja kuuaruandeid.

Aruanded avaldatakse elektrooniliselt pangasisesel valikulise juurdepääsuga veebilehel. Kuuaruanded esitatakse Eesti Panga juhatusele.

Kord kvartalis avaldab Eesti Pank andmed oma finantsvarade suuruse kohta Eesti Panga veebilehel bilansi aruandes.

Varahaldusega seotud üldinfo esitatakse ka Eesti Panga aastaaruandes.