Märksõnad: 
Eesti Panga ostud euroala keskpankade avaliku sektori võlakirjade ostukava raames (miljonit eurot)
  Netoostud* sh Elering Kumulatiivsed netoostud Kvartali lõpu hinna amortisatsioon Kuulõpu saldo** sh Elering***
Märts 2015 117 0 117 0 117 0
Aprill 2015 119 0 236 0 236 0
Mai 2015 130 0 366 0 366 0
Juuni 2015 129 5 495 -1 494 5
Juuli 2015 132 15 627 0 626 19
August 2015 100 10 727 0 726 30
September 2015 128 8 855 -2 852 37
Oktoober 2015 134 3 989 0 985 41
November 2015 138 7 1 126 0 1 123 48
Detsember 2015 110 0 1 236 -4 1 228 47
Jaanuar 2016 130 6 1 366 0 1 358 53
Veebruar 2016 134 7 1 500 0 1 492 59
Märts 2016 133 0 1 633 -6 1 619 59
Aprill 2016 207 5 1 839 0 1 826 64
Mai 2016 209 0 2 049 0 2 035 64
Juuni 2016 206 0 2 255 -8 2 233 63
Juuli 2016 185 0 2 439 0 2 418 63
August 2016 134 0 2 573 0 2 552 63
September 2016 184 0 2 757 -10 2 726 62
Oktoober 2016 192 0 2 950 0 2 919 62
November 2016 185 0 3 134 0 3 103 62
Detsember 2016 125 0 3 260 -11 3 217 62
Jaanuar 2017 203 0 3 463 0 3 420 62
Veebruar 2017 185 0 3 647 0 3 605 62
Märts 2017 187 0 3 835 -13 3 780 61
Aprill 2017 154 0 3 988 0 3 933 61
Mai 2017 146 0 4 134 0 4 079 61
Juuni 2017 149 0 4 283 -14 4 214 60
Juuli 2017 149 0 4 433 0 4 364 60
August 2017 125 0 4 557 0 4 488 60
September 2017 129 0 4 687 -14 4 604 60
Oktoober 2017 161 0 4 848 0 4 767 60
November 2017 145 0 4993 0 4910 60


* netoostud sisaldavad ka lunastatud võlakirju tähtaegade lõppemisel
** amortiseeritud soetusmaksumuses
*** alates 2016. aasta juunist ei osta Eesti Pank enam Eleringi võlakirju, kuid euroala keskpankade nimel ostab alates juunist nii Eleringi kui ka Eesti Energia võlakirju Soome keskpank

Alates 2015. aasta juunist kuni 2016. aasta maini sai Eesti Pank erandkorras osta Eesti riigile kuuluva võrguettevõtte Elering võlakirju. Alates 2016. aasta juunist saavad euroala keskpangad osta varaostukava raames ka ettevõtete võlakirju. Eesti kontekstis tähendab see, et keskpangad saavad edaspidi osta nii Eleringi kui ka Eesti Energia võlakirju. Ettevõtete võlakirju ostavad kuus sellele varaklassile spetsialiseerunud euroala keskpanka: Belgia, Saksa, Hispaania, Prantsuse, Itaalia ja Soome keskpank. Kvaliteedinõuetele sobivaid Eesti ettevõtete võlakirju – hetkel vastavad nõuetele Eleringi ja Eesti Energia võlakirjad – ostab Soome keskpank. Soome keskpank on alates juunist ostnud Eleringi ja Eesti Energia võlakirju, kuid euroala keskpangad ei avalikusta ostetud võlakirjade mahte ettevõtete lõikes. Ettevõtete võlakirjadega ostmisega seonduvad tulud ja riskid jagunevad kõigi euroala keskpankade vahel vastavalt Euroopa Keskpanga kapitalivõtmele (Eesti Panga osa on 0,274%). Varasemalt Eesti Panga poolt erandkorras ostetud Eleringi võlakirjadega kaetud finantsriskid on Eesti Panga kanda.