Euroopa Keskpanga välisvaluutareservid koosnevad

  • USA dollari portfellist,
  • Jaapani jeeni portfellist,
  • Hiina jüaani portfellist,
  • kullast ja
  • Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutest (SDRid).

Eesti Panga osalemine Euroopa Keskpanga reservihalduses

Eesti Pank haldab enda finantsvarasid ning osaleb aktiivselt ka Euroopa Keskpanga reservide haldamises.

Kooskõlas valuutaspetsialiseerumise raamistikuga haldab Eesti Pank ühiselt Soome Pangaga osa Euroopa Keskpanga dollaris nomineeritud väärtpaberite portfellist. Koos Soome Panga kolleegidega

  • töötatakse välja investeerimisstrateegia
  • jagatakse operatsioonilisi protseduure ja
  • analüüsitakse portfelli tulusust.

Euroopa Keskpanga osa reservidest hallatakse Euroopa Keskpanga kehtestatud investeerimisreeglite järgi.

Euroala keskpankadel, sealhulgas Eesti Pangal, on õigus saada osa Euroopa Keskpanga kasumist. Riikide keskpankade kui Euroopa Keskpanga osanike vahel jagatakse Euroopa Keskpanga üldreservfondi kandest üle jääv osa puhaskasumist proportsionaalselt nende sissemaksetega.