Ringkäik Eesti Panga Iseseisvussaalis toimub 24. veebruaril 2018 13.30 – 14.30.
Ringkäigul osalemiseks on vaja kaasa võtta isikuttõendav (pildiga) dokument.