EESTI MAJANDUSE PÕHINÄITAJAD

 07/9507/9406/95 Viimase 3
kuu keskmine
04/95-06/95
Viimase 12
kuu keskmine
07/94-06/95
1. Majanduse kasvuindeks 0.9480.9821.0321.0250.992
2. Töötute arv ja töötuse määr     
2.1. töötuks tunnistatute arv kuu lõpuks1436115399155251635014592
2.2. mittetöötavate tööotsijate üldarv kuus3324634453345343567535525
2.3. töötuid tööealisest elanikkonnast (%)1.71.81.81.91.7
2.4. mittetöötavaid tööotsijaid tööealistest (%)3.94.14.14.24.2
2.5. mittetöötavate tööotsijate osatähtsus
hõivatute ja tööotsijate üldarvus (%)
4.95.05.15.25.2
3. Hinnad     
3.1. tarbijahinnaindeks1.0171.0281.0231.0201.021
3.2. tootjahinnaindeks1.0001.0050.9960.9991.019
3.3. eksporthinnaindeks0.9821.0201.0341.0061.012
3.4. krooni efektiivse reaalkursi indeks (REER)1.0011.0450.9921.0001.018
4. Väliskaubandus (mln. kr.)     
4.1. eksport1302.51169.81844.91688.71613.7
4.2. import2313.71695.32462.72351.72140.0
4.3. saldo-1011.2-525.5-617.8-662.9-526.3
4.4. saldo suhe importi-0.44-0.31-0.25-0.28-0.25
5. Välisvõlad (mln. kr., ilma IMF vahenditeta)     
5.1. välislaenude kogusumma 4175.83484.04185.13658.63828.7
5.2. välisvõla teenindamise kulud 0.00.029.810.19.4
6. Eelarve (mln. kr.)     
6.1. riigi- ja kohalike eelarvete tulud998.4741.9996.4926.8801.5
6.2. riigi- ja kohalike eelarvete kulud945.2684.11052.4938.4889.7
sh. sotsiaalsfäär453.9296.9557.5479.7444.0
majandus203.9151.9209.2195.9178.9
haldus87.964.3120.999.898.4
7. Rahvastiku loomulik iive     
7.1. elussündide arv11911116115011981125
7.2. surmajuhtude arv16131671165618211824
7.3. loomulik iive-422-555-506-623-699
8. Reaal- ja nominaalpalk (kr. kuus)     
8.1. nominaalpalk (bruto)24701805263623882073
8.2. indeks eelmise kuu suhtes0.9370.9371.1611.0591.026
8.3. reaalpalk 1993. a. jaanuari suhtes11301054122711371081
8.4. indeks eelmise kuu suhtes0.9210.9111.1351.0391.005
9. Rahalised tulud 1 pereliikme kohta (kr. kuus)     
9.1. nominaalne netotulu1167903141812661098
9.2. indeks eelmise kuu suhtes0.8230.7951.1641.0341.019
9.3. reaalne netotulu 1993. a. jaanuari suhtes534528659602572
9.4. indeks eelmise kuu suhtes0.8090.7741.1381.0140.997
10. Majanduslik ebavõrdsus     
10.1. Gini koefitsient0.3720.4070.3900.3600.369
10.2. X ja I tuludetsiili tulude suhe15.117.712.511.212.2
11. Kommertspankade poolt antud laenude
keskmised aastaintressid (%)
     
11.1. keskmine18.0424.4917.7217.61-18.1017.61-24.29
11.2. lühiajalised (kuni 12 kuud) laenud19.3225.8719.4419.22-19.4419.22-25.87
11.3. pikaajalised laenud15.9119.6815.9215.54-16.0315.54-19.68
12. Hoiustamisel kommertspankades
makstavad intressid (%)
     
12.1. nõudehoiused2.552.502.592.55-2.562.55-2.72
12.2. tähtajalised hoiused8.7312.098.788.78-9.948.67-12.09