1995. AASTA RAHAKALENDER. SEPTEMBER

4. SEPTEMBER

Eesti Panga president Vahur Kraft ja Eesti Ühispanga juhatuse esimees Ain Hanschmidt kirjutasid alla Põhja-Eesti Panga aktsiate ostu-müügilepingule, millega Ühispank omandas kolmandiku Eesti Panga osalusest Põhja-Eesti Pangas. Eesti Ühispank sai aktsiate ostu õiguse augustis toimunud piiratud osalusega pakkumiskonkursi võitjana.

Esimese Saksa pangana avas Eestis oma esinduse Landesbank Schleswig-Holstein Girozentrale. Loa Tallinnas esinduse asutamiseks oli pank saanud Eesti Panga määrusega 16. mail. Tallinna esinduse kaudu hakkab Saksa pank esindama enda ja oma partnerite huve kõigis kolmes Balti riigis.

5. SEPTEMBER

Põhja-Eesti Panga aktsionärid muutsid panga järelevalvenõukogu koosseisu.

6. SEPTEMBER

Põhja-Eesti Panga uus järelevalvenõukogu valis nõukogu esimeheks tagasi Andres Lipstoki ning otsustas välja vahetada panga juhatuse.

18. SEPTEMBER

Eesti Hoiupanga töötajad suurendasid kinnise emissiooni teel oma osalust panga aktsiakapitalis 10 miljoni krooni võrra. Panga aktsiakapital suurenes sellega 103 miljoni kroonini.

21. SEPTEMBER

Eesti Panga käskkiri

raha ja väärtpaberite veol kasutatava rahaveokaardi kirjelduse ja kaardi esitamise korra kohta

EV Valitsus kinnitas 1995. aasta 31. augusti määrusega nr. 309 raha ja väärtpaberite veo eeskirja. Määruse 8. punktiga sätestati, et politseiametniku või seadusega määratletud muu kontrollimisõigusega isiku peatumisnõudele reageerimiseks ja sõidu takistusteta jätkamiseks väljastab Eesti Pank rahaveoga tegelevatele juriidilistele isikutele rahaveokaardi.

Eesti Panga käskkirjaga kinnitati rahaveokaardi kirjeldus ja selle esitamise kord. Kaarte väljastab Eesti Panga turvaosakond rahaveoga tegelevatele juriidilistele isikutele nende kirjaliku taotluse alusel.