INFLATSIOON EESTIS PÄRAST RAHAREFORMI

Uus trükis

Eesti Panga toimetisena ilmus novembrikuu lõpul Eesti Panga makromajanduse osakonna juhataja majandusdoktor Urmas Sepa ja sama osakonna spetsialisti majanduskandidaat Natalja Viilmanni kirjutis "Inflatsioon Eestis rahareformijärgsel perioodil". Tegu on mõttevahetuseks mõeldud trükiste seeria avanumbriga.

Autorid käsitlevad inflatsiooni Eestis üksnes pärast rahareformi põhjusel, et reformiga muutus kardinaalselt ka majanduskeskkond ning varasem periood pakub praegu seetõttu huvi rohkem majandusajaloolisest seisukohast.

Ülevaates kirjeldatakse rahareformiga kaasnenud majanduskeskkonna muutusi, hindade liberaliseerimisest ja administratiivsest hinnakujundusest tingitud inflatsiooni, majandusliku arengu ja inflatsiooni vastastikuseid seoseid, majanduse avanemisest tingitud hinnamuutusi, hindade kujunemist avatud ja varjatud sektoris, samuti monopolide osa hinnakujunduses.

Väikese trükiarvuga väljaanne on saadetud Eesti raamatukogudele, ministeeriumidele ja muudele keskasutustele, kohalikele omavalitsustele, majandusõppeasutustele, kommertspankadele, ajakirjandusväljaannetele jt. Eesti Panga bülletääni alalistele tellijatele. Reservis on vaid piiratud hulk eksemplare, mistõttu üksikutele firmadele infoosakond üldjuhul uut trükist saata ei saa.

Ants Kaasik