1995. AASTA RAHAKALENDER.

OKTOOBER

Sisukord


16. OKTOOBER

2.-13. oktoobrini toimus Eesti Hoiupanga aktsiate avalik emissioon, mille kogumaht oli 30 miljonit krooni. 3 miljoni aktsia märkimisel kogunes ostusoove 7,378 miljonile aktsiale ehk 2,46 korda emissioonist enam. 16. oktoobril otsustas panga juhatus ostusoovide rahuldamise põhimõtted. Lõppenud aktsiaemissiooni järel kuulub 24,1% Eesti Hoiupanga aktsiakapitalist Eesti Pangale, 22,6% uutele aktsionäridele, võrdselt 21% Hansapangale ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupangale ning 11,3% Hoiupanga töötajatele.

18. OKTOOBER

Eesti Panga Presidendi määrus

kommertspankade usaldatavusnormatiivide kohta

Määrusega täiendati Eesti Panga 1994. aasta 30. oktoobri määrust kommertspankade usaldatavusnormatiivide kohta, täpsustades kapitali adekvaatsuse arvutamise selgitust bilansiväliste kirjete osas.