Joonis 1. Pankadevaheliste üleöölaenude maht (mln. kr.) juuni 1993 - detsember 1994

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS

* 1993. a. augustis laenutehinguid ei toimunud