Joonis 10. Kohalike eelarvete tulud ja kulud (mln. kr.) jaanuar - november 1994

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS