Joonis 11. Riigieelarve nominaaltulu ja THI (alusindeksid) kvartalite lõikes 1993 - 1994 (I kv. 1993 = 1)

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS