Joonis 12. Tvvtuse määra dünaamika 1994. a. oktoobris ja novembris

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS