Joonis 14. Palkade dünaamika (%) rahareformijärgsel perioodil (juuli 1992 = 100)

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS