Joonis 15. Perede tulud (kr. pereliikme kohta) jaanuar 1993 - november 1994. (Reaaltulu puhul 1992. a. juuni = 100)

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS