Joonis 17. Tarbimine (kr. pereliikme kohta)

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS

* Reaalne tarbimine 1992. a. juuni hindades