Eesti majanduse ülevaade. Oktoober 1995, Eesti Panga bülletään NR. 10/1995

Joonis 19. Sissetulekud ja palgad Eestis 1995. aastal EMOR-i pereuuringu ja Sotsiaalministeeriumi andmeil (kr. kuus ühe palgasaaja kohta)

 POLE LOETAV TEKSTI FORMAADIS

Pere-eelarve uuringus hõlmab töötasu kõiki individuaalse töise tegevuse tulusid ning sissetuleku saajate hulka on arvatud peale palgasaajate ka pensionide, toetuste, stipendiumide ja muude rahaliste sissetulekute saajad.